ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
เปิดจองพระเครื่องสร้างใหม่
ห้องคิวจอง
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot
มุมอมยิ้ม


แบนเนอร์ตัวอย่าง
Facebook bt-pra
บัวทองพระเครื่อง
ข่าวออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


รูปหล่อขนาดห้อคอพระธรรมจักร วัดธรรมมูล

RRL00CC -111-6011010010036
 
รูปหล่อขนาดห้อคอพระธรรมจักร วัดธรรมมูล

บูชาแทนองค์พระพุทธธรรมจักร จ.ชัยนาท

เลี่ยมพร้อมใช้

เปิดบูชาที่  290 บาท

จัดส่ง EMS ทั่วไทยครับ


หลวงพ่อธรรมจักร  เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองชัยนาท มาแต่โบราณ  ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดธรรมามูล ต.ธรรมมูล อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นศิลปะประยุกต์ ช่วงสมัยเชียงแสนตอนปลาย ถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับ สมัยอยุธยา พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานรูปดอกบัว พระหัตถ์ขวาทรงยกขึ้นเสมอพระอุระหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ สูงประมาณ 4.50 เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์ มีรอย  "ธรรมจักร"  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปองค์นี้

                    ประวัติ หลวงพ่อธรรมจักร นั้นปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานแน่ชัด มีเพียงตำนาน เล่าสืบกันมาแต่โบราณว่า  ...   มีผู้พบพระพุทธรูปลอยน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยามาพร้อมกัน 3 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา) หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม) และหลวงพ่อธรรมจักร (วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท)  บ้างกล่าวว่ามี พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ลอยน้ำตามมาด้วยแต่สำหรับ หลวงพ่อธรรมจักรนั้น เมื่อลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมามูล ปรากฎว่า ได้ลอยวนเวียนอยู่ พระภิกษุและชาวบ้าน จึงได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัด โดยนำเชือกพร้อมด้ายสายสิญจน์ผูกกับพระพุทธรูป แต่ไม่สามารถ ดึงขึ้นมาได้ จนกระทั่งตกเย็นจึงแยกย้ายกันกลับ แต่ปรากฏว่า ในขณะนั้นได้มีผู้พบเห็นพระพุทธรูปองค์ที่ลอยน้ำมานั้น ได้มาประดิษฐานปิดขวางทางเข้าประตูวิหาร วัดธรรมามูล ซึ่งอยู่ที่บริเวณไหล่เขา  จึงได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังให้ขึ้นไปดู ซึ่งทำให้เกิดความแปลกใจ และความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อธรรมจักร จึงร่วมกันต่อเติมพระวิหารออกมาอีกหนึ่งช่วง รวมเป็น 3 ช่วง จากคำบอกเล่า เมื่อองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ได้ 3 วัน ก็ได้หายไปจากพระวิหาร และกลับมาประดิษฐานดังเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุ  ซึ่งมีโคลน และจอกแหนติดเปื้อนมาด้วย  ชาวบ้านจึงนำโซ่มาผูกไว้ เพื่อไม่ให้หลวงพ่อหายไปอีก ต่อมามีชายต่างถิ่นล่องแพมาจากทางเหนือ เพื่อตามหาพระพุทธรูป เมื่อมาถึง วัดธรรมามูล จึงได้พระพุทธรูปที่กำลังตามหาอยู่ ขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำ ชายผู้นั้นจึงได้อาศัยนอนอยู่ที่วัด  เพื่อรอเวลาอัญเชิญองค์พลวงพ่อกลับไปประดิษฐาน ณ วัดเดิมในเวลาเช้าแต่กลับฝันว่า หลวงพ่อไม่ขอกลับ แต่จะขออยู่ที่วัดธรรมามูลวรวิหาร  ครั้นรุ่งเช้า  เขาจึงลาท่านสมภารเพื่อเดินทางกลับบ้าน และได้ขอถอดเอา "จักร" ที่ฝ่าพระหัตถ์องค์หลวงพ่อกลับไป  นับแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่หายไปไหนอีกเลย ชาวบ้านจึงได้นำโซ่ออกและได้ร่วมกันสร้าง "จักร" ขึ้นมาใหม่  โดยจัดงานสมโภชกันต่อเนื่องทุกปีจนถึงทุกวันนี้  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้มีชาวบ้านมากมายเดินทางมานมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร ไม่ขาดระยะ

                    ในสมัย ร.ศ.120, ร.ศ.125 และ ร.ศ.127  สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาทรงสักการะหลวงพ่อถึง 3 ครั้ง ดังมีข้อความปรากฎในหนังสือประวัติศาสตร์ ประพาสต้น มีพระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม ร.ศ.120 ถึง กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ ความว่า " เวลาเช้า 3 โมงเศษ ถึง ธรรมามูล ขึ้นเขา มีราษฎร อยู่มาก  พระวิหารใหญ่หลังคาพังทลายลงทั้งแถบ จำเป็นต้องปฏิสังขรณ์ เมื่อมนัสการพระแจกเสมาราษฎร แล้วลงเรือเดินทางต่อมาอีก" ส่วน พระราชหัตถ์เลขา ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม ร.ศ.125 ทางบันทึกว่า "บ่ายสองโมงได้ออกเรือแวะที่โรงทหาร ( ที่ตั้งศาลากลางปจจุบัน )  ขึ้นตรวจแถว กลับจากโรงทหาร ขึ้นมาถึง เขาธรรมมูล 4 โมงครึ่ง ข้ามไปถ่ายรูปที่หาดตรงข้ามจนเย็น จึงเข้าเรื่ยรายปฏิสังขรณ์ศาลา และพระวิหารขึ้นใหม่"  อนึ่งในการที่ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จมานั้นสันนิษฐานว่า  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ตามเสด็จมาด้วยโดยพบแผ่นจารึกหินอ่อน ทีด้านบนเสาต้นกลาง ของซุ้มบันได ที่ติดกับลานพระวิหาร หลวงพ่อธรรมจักร จารึกเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ขนาด ของบันได้ และบุคคลที่ร่วมบริจาค  โดยปรากฎพระนามของพระองค์เป็นพระนามแรก ซึ่งทรงบริจาคจำนวน 200 บาท บุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่ได้เสด็จมามนัสการ หลวงพ่อธรรมจักร คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  โดยมีพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือสาสน์สมเด็จ ลงวันที่ 12 กราคม พ.ศ.2481 เป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงมีถึง สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานถวัตติวงศ์ ความตอนหนึ่งว่า  " เมื่อปีแรก  หม่อมฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ.2453 ขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองเหนือเมื่อฤดูน้ำ ได้พระราชทานกฐินหลวงไปทอดที่ วัดธรรมมูลด้วย  หม่อมฉันไปพักแรมอยู่ที่เมืองชัยนาท  รุ่งเช้าออกจากเมืองชัยนาท ขึ้นไปบนเขาธรรมมูล "  งานประเพณีนมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร อันเป็นงานประจำปีนั้น ทางวัดได้กำหนดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 6 ระหว่างวันขึ้น 4-8 ค่ำ และในเดือน 11 ระหว่างแรม 4-8 ค่ำ รวมครั้งละ 5 วัน 5 คืน ในงานมีมหรสพสมโภชตามประเพณีนิยมทั่วไป ในอดีต เมื่อมีงานนมัสการคราวใด จะต้องมีงานแข่งเรือในลำน้ำหน้าวัดด้วย  แต่ประเพณีนี้ได้ล้มเลิกไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.2505 นอกจากนี้ทุกวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทางวัดได้จัดให้มีประเพณีตักบาตรเทโวอีกด้วย   การเดินทางมานมัสการองค์ หลวงพ่อธรรมจักร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ ตามถนนพหลโยธินสายเก่า  ชัยนาท-นครสวรรค์ เลยจากสี่แยกแขวงการทาง จ.ชัยนาท ประมาณ 8 กิโลเมตร ก็สามารถเห็นเขาธรรมมูล อยู่ทางซ้ายมือโดยมีป้ายชื่อวัดแสดงอยู่ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนข้ามเขาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด ให้จอดรถไว้บริเวณที่ที่วัดจัดไว้สำหรับจอดรถ จะอยู่บริเวณเชิงเขา แล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปอีกระยะหนึ่งก็จะถึงพระวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อธรรมจักร บริเวณวัดสามารถชมวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้นับว่าวัดธรรมามูลเป็นวัดที่สงบร่มเย็นสวยงามมากวัดหนึ่งของ จ.ชัยนาท
21.พระรูปหล่อรูปเหมือน

พระกริ่งตั๊กแตนเลื่อนสมณศักดิ์ ลพ.ตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ ลพ.ตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี เนื้อนวโลหะหล่อนำฤกษ์
พระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล"
พระปิดตามหาเศรษฐี วัดนาคกลางวรวิหาร กทม. รุ่น มหาเศรษฐีมีแล้วรวย ปี 2555
พระชุดยอดขุนพลเนื้อชิน เบญจภาคี มหามงคล
รูปเหมือนหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ รุ่น 100 ปี เนื้อทองทิพย์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว ปวโร สดุ้งกลับวัดหนองพงนก เนื้อทองแดง ปี 2554
พระกริ่งนางพญาทรงเครื่อง รุ่นเศรษฐีนางพญา ปี 2555 พิมพ์เล็ก เนื้อขันลงหิน
รูปเหมือน ลพ.จ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ รุ่นสร้างศาลาปริวาสกรรม ปี 2547
พระเชียงรุ้ง พุทธรัตนะมณี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559
พระนาคปรก หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง รุ่นทรัพย์แสนล้าน เนื้อโลหะผสม ปี 2537
พระนาคปรก หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า จังหวัดระยอง รุ่นทรัพย์แสนล้าน เนื้อโลหะผสม ปี 2537
รูปเหมือนหลวงพ่อออน วัดสว่างบูรพา จ.บุรีรัมย์ เนื้อทองระฆัง สภาพเก่าเก็บ
พระสังกัจจายน์ รุ่น ๑๐๘ ปี พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๕ ชุดกรรมการใหญ่
รูปเหมือนปั้ม หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี รุ่นไตรมาส ๕๔ เนื้อตะกั่ว
รูปเหมือนปั้ม หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี รุ่นไตรมาส ๕๔ เนื้อกะหลั่ยเงิน
รูปเหมือนปั้ม หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี รุ่นไตรมาส ๕๔ เนื้อทองขาว
รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก ลพ.สง่า วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี ปี ๒๕๓๙
รูปเหมือนอายุยืน ๗๘ หลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณ ปี ๒๕๕๖
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา เนื้อทองแดงผิวไฟตัดก้านช่อ
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา เนื้อแร่กระแสทองคำ
รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ เสาร์ ๕ พิมพ์ผูใหญ่ลี เนื้อสัมฤทธิ์เงิน
รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ เสาร์ ๕ พิมพ์ผูใหญ่ลี เนื้อทองแดงผิวไฟ
รูปเหมือนเบ้าทุบ ลพ.ตัด วัดชายนา เนื้อนวโลหะ ปี 2551
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม เนื้อทองแดง(2)
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม เนื้อทองแดง(1)
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม เนื้อทองแดง(2)
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม เนื้อทองแดง(1)
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม นวโลหะ(2)
รูปหล่อหนองโดก พระอาจารย์บุญหนา รุ่นบุญสยาม นวโลหะ(1)
พระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล
พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ ลพ.ตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี ชุดกรรมการเนื้อเงิน + เนื้อแร่ขีนกเขาเปล้า ปี 2552
พระกริ่งธรรมมิกราช วัดนางพญา จ.พิษณุโลก รุ่นเศรษฐีนางพญา เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว ปวโร สดุ้งกลับวัดหนองพงนก เนื้อทองแดง ปี 2554
เหรียญหล่อย้อนยุค หลวงพ่อวัดไข่ขิง จ.นครปฐม เนื้อสำริดโบราณ ปี 2546
รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 115 ปี เสาร์ 5 เนื้อทองเหลืองหล่อโบราณ
รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 115 ปี เสาร์ 5 เนื้อทองเหลืองหล่อโบราณ
พระกริ่งหลวงพ่อโต รุ่น มหามงคลนพเก้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อสามกษัตริย์
พระสยามเทวธราช ลพ.แดงวัดไร่ จ.ปัตตานี ฐาน ลป.บัว เนื้อโลหะชุบเงิน
พระรอดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน รุ่นปิดทองปี ๒๕๕๑ เนื้อสามกษัตริย์
พระรอดวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน รุ่นปิดทองปี ๒๕๕๑ เนื้อเงิน
พระปิดตามหาลาภ ลพ.หยอด วัดแก้วเจริญ
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา เนื้อบลูแบล็คสอดตะกรุดเงิน
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา เนื้อแร่กระแสทองคำ
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา เนื้อแร่กระแสทองคำ
รูปเหมือนปั้มรุ่นแรก พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม เนื้อนวโลหะ
พระพุทธชินราชจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (พระพุทธชินราช)ห้อยหน้ารถ
รูปเหมือนเนื้อว่าน รุ่นเจริญพร ครบ ๗ รอบ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
รูปหล่อ หลวงปู่บุญหนา รุ่นบุญสยาม เนื้อทองเหลือง
ญาท่านคำบุ รุ่นเงินไหลนองทองไหลมาCopyright © 2012 www.bt-pra.com